ЩукаКатегории Леонiд Глiбов ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал На Щуку хтось бомагу в суд подав, Що буцiмби вона такеє виробляла. Що у ставку нiхто життя не мав: Того заïла в смерть, другого обiдрала. Пiймали Щуку молодцi Та в шаплицi1 Гуртом до суду притаскали, Хоча чуби й мокренькi стали. На той раз суддями були Якiïсь два Осли, Одна нiкчемна Шкапа Та два стареньких Цапа — Усе народ, як бачите, такий Добрячий та плохий. За стряпчого2, як завсiгди годиться. Була приставлена Лисиця... А чутка у гаю була така. Що нiби Щука та частенько. Як тiльки зробиться темненько, Лисицi й шле — то щупачка3, То сотеньку карасикiв живеньких Або линiв гарненьких... Чи справдi так було, чи, може, хто збрехав (Хто ворогiв не мав!), — А все-таки катюзi, Як кажуть, буде по заслузi. Зiйшлися суддi, стали розбирать: Коли i як воно, i що ïй присудити? Як не мудруй, а правди нiде дiти. Кiнцiв не можна поховать... Не довго думали — рiшили — I Щуку на вербi повiсити звелiли. — Дозвольте i менi, панове, рiч держать, — Тут обiзвалася Лисиця. — Розбiйницю таку не так судить годиться: Щоб бiльше жаху ïй завдать I щоб усяк боявся так робити, — У рiчцi вражу Щуку утопити! — Розумна рiч! — всi зачали гукать. Послухали Лисичку I Щуку кинули — у рiчку. 1Шаплик — посудина з ручками для носiння рiдини. 2 Стряпчий — адвокат, захисник обвинуваченого в судi. 3 Щупачок, щупак — самець щуки. Коментар Байка Щука Л. Глiбова — гостра сатира на несправедливий суд, у якому нiкчемнi суддi могли засудити безневинну людину. Такi шахраï, як лисичка, за хабарi вмiють повернути справу на користi кривдника, ввести в оману суддiв. I донинi часто користуються крилатим висловом iз байки — I щуку кинули у рiчку, — коли хочуть сказати, що замiсть заслуженого покарання хтось потрапив у свою рiдну стихiю, у звичну обстановку й уникнув вiдповiдальностi за своï ганебнi вчинки, за злочини.

Метки Щука, ЛЕОНIД ГЛIБОВ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ГУМОРИСТИЧНI ТВОРИ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Щука