<< Главная страница

ЩукаКатегории Леонiд Глiбов ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал На Щуку хтось бомагу в суд подав, Що буцiмби вона такеє виробляла. Що у ставку нiхто життя не мав: Того заïла в смерть, другого обiдрала. Пiймали Щуку молодцi Та в шаплицi1 Гуртом до суду притаскали, Хоча чуби й мокренькi стали. На той раз суддями були Якiïсь два Осли, Одна нiкчемна Шкапа Та два стареньких Цапа — Усе народ, як бачите, такий Добрячий та плохий. За стряпчого2, як завсiгди годиться. Була приставлена Лисиця... А чутка у гаю була така. Що нiби Щука та частенько. Як тiльки зробиться темненько, Лисицi й шле — то щупачка3, То сотеньку карасикiв живеньких Або линiв гарненьких... Чи справдi так було, чи, може, хто збрехав (Хто ворогiв не мав!), — А все-таки катюзi, Як кажуть, буде по заслузi. Зiйшлися суддi, стали розбирать: Коли i як воно, i що ïй присудити? Як не мудруй, а правди нiде дiти. Кiнцiв не можна поховать... Не довго думали — рiшили — I Щуку на вербi повiсити звелiли. — Дозвольте i менi, панове, рiч держать, — Тут обiзвалася Лисиця. — Розбiйницю таку не так судить годиться: Щоб бiльше жаху ïй завдать I щоб усяк боявся так робити, — У рiчцi вражу Щуку утопити! — Розумна рiч! — всi зачали гукать. Послухали Лисичку I Щуку кинули — у рiчку. 1Шаплик — посудина з ручками для носiння рiдини. 2 Стряпчий — адвокат, захисник обвинуваченого в судi. 3 Щупачок, щупак — самець щуки. Коментар Байка Щука Л. Глiбова — гостра сатира на несправедливий суд, у якому нiкчемнi суддi могли засудити безневинну людину. Такi шахраï, як лисичка, за хабарi вмiють повернути справу на користi кривдника, ввести в оману суддiв. I донинi часто користуються крилатим висловом iз байки — I щуку кинули у рiчку, — коли хочуть сказати, що замiсть заслуженого покарання хтось потрапив у свою рiдну стихiю, у звичну обстановку й уникнув вiдповiдальностi за своï ганебнi вчинки, за злочини.

Метки Щука, ЛЕОНIД ГЛIБОВ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ГУМОРИСТИЧНI ТВОРИ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Щука


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация